Tahakkuk ve Mali İşler Birimi

 

Görev Tanımı: 

1-   İl düzeyinde mali kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak,

2-    Mali işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

3-   Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarının tüketim maddeleri (sarf malzemeleri, yakacak, akaryakıt vb.) ile tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaşların sağlanmasını tek elden planlayarak yürütmek,

4-   Bakanlığa ait kuruluşların yıllık ödenek ihtiyaçlarını belirleyerek bütçe hazırlığı için zamanında Bakanlığa ulaştırılmasını sağlamak,

5-   Sağlık kurum ve kuruluşlarına ait taşınır hesaplarının, İl Konsolide Görevlileri ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerince doğru olarak zamanında yapılmasını sağlamak,

6-   Sağlık kuruluşlarının yıllık ödenek ihtiyaçlarını belirleyerek bütçe hazırlığı için zamanında Bakanlığa ulaştırılmasını sağlamak,

7-   Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

8-   İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

                                                 

 

Ölüm Bildirim   •  MHRS   •  Su Analiz Sonuçları   •  Döner Sermaye   •  Aile Hekimini Öğren   •  Nöbetçi Eczaneler   •  Evrak Takip Sistemi   •  Becayis Sayfası   •  Sağlık Mevzuatı
Joomla template by Wordpress Themes Free
Designed by SARA