Manisa İl Sağlık Müdürlüğü
T.C. Sağlık Bakanlığı
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

YENİDOĞAN TRANSPORT EĞİTİMİ

Güncelleme Tarihi: 12/07/2018

YENİDOĞAN TRANSPORT EĞİTİMİ
03 Temmuz 2018 tarihinde İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Birimimizde, Celal Bayar Üniversitesi ve Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile anne ve bebek ölümlerini önlemek, mortalite ve morbidite oranlarını azaltmak, sağlık hizmetlerinin niteliğini ve ulaşılabilirliğini arttırmaya yönelik Acil Sağlık Hizmetleri Birimimiz , ilimizde yapılan yenidoğan sevklerinde uygun transport teknikleri eğitimi verilerek yenidoğanı koruma ve uygun transport sağlanmasına yönelik eğitim planlanmıştır.
’Yenidoğan Transpot Eğitimi’ adı altında C.B.Ü.Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr.Fehime Esra ÖZER ve Dr. Öğr. Üyesi Sema TANRIVERDİ tarafından Acil Sağlık Hizmetlerin Birimimizde çalışan 28 kişilik hekim ve yardımcı sağlık personellerinden oluşan gruba İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Birimimizde bir günlük teorik eğitim yapılmış olup ardından CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi’nde yapılacak ikişer günlük pratik eğitimlerle ilimizde yenidoğan transportunda görev alacak her sağlık çalışanına eğitim verilerek yenidoğanların sağkalım oranlarının artırılması planlanmıştır.
Anne bebek ölümlerini önleme amacı ile ülkemiz genelinde de her birimde çalışan sağlık personeli tarafından kaliteli, standart, güvenli ve nitelikli hizmet sunulması, uygulamada da hastane öncesi ve hastane sonrası bakımda birlikteliğin sağlanması Manisa İl Sağlık Müdürlüğü olarak anne ve bebek sağlığı önceliğimiz ve kıymetlimizdir .

  • yenidogantranspotegitimi (2).jpg
  • yenidogantranspotegitimi (3).jpg
  • yenidogantranspotegitimi (1).jpg