Manisa İl Sağlık Müdürlüğü
T.C. Sağlık Bakanlığı
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ İLE İLGİLİ KESİNLEŞMİŞ LİSTE

Güncelleme Tarihi: 06/03/2018

HİZMET ALIMI PERSONELLERİNİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞİ İLE İLGİLİ

SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARA AİT KESİNLEŞMİŞ LİSTESİ

20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen İncelemeler neticesinde, Tespit Komisyonu tarafından başvuru şartlarını taşıdığı ve sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen kişilere ait liste aşağıda yayınlanmıştır.

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Müdürlüğümüzce ve Sağlık Tesislerimizce yapılacak sınavlara dair; sınav yeri günü ve saatine ilişkin bilgiler Müdürlüğümüz web sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

KESİN KABUL LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!