Manisa İl Sağlık Müdürlüğü
T.C. Sağlık Bakanlığı
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İç Kontrol

Güncelleme Tarihi: 14/08/2017

İÇ KONTROL

İÇ KONTROL SİSTEMİ

İÇ KONTROLÜN TANIM VE AMAÇLARI


İç Kontrolün Tanımı

İç Kontrolün Amaçları


ETİK KURALLAR


Genel Etik Kuralları


GÖREV TANIMLARI VE İŞ SÜREÇLERİ


Görev Tanımları

Görev Dağılım Çizelgesi

Sorumluluk Matrisleri

İş Akış Süreçleri


TABLO VE DÖKÜMANLAR


Kontrol Stratejileri

Risk ve Eylem Tablosu

Süreli İşler Takvimi

İş Takip Formları

Performans Kriterleri

Ödüllendirme Mekanizmaları

Sağlık Müdürlüğü Performans Kriterleri

112 Servisi Birim Performans Kriteri

Yeterlilik Değerlendirme Kriterleri

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Hizmet İçi Eğitim Planları

Öz Değerlendirme Anketi

2017-2018 Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Eylem Planı

2017-2018 İl Sağlık Müdürlüğü İç Kontrol Eylem Planı Süreci