Manisa İl Sağlık Müdürlüğü
T.C. Sağlık Bakanlığı
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İnsan Kaynakları Şubesi

Güncelleme Tarihi: 01/08/2017

İnsan Kaynakları Birimi

Görev Tanımı

 

1-    Müdürlük personelinin atama, nakil, sicil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,

2- İlde insan gücünün planlanması ve uygulanması ile performans ölçütlerinin izlenerek değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek,

3- Personelin aday memurluk eğitimi ile mesleki eğitimi ve gelişimi için eğitim materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma ve benzeri etkinlikleri ilgili şubeler ile koordine ederek düzenlemek,

4- Personele inceleme sonucunda verilen disiplin ve idari cezaların kayıtları ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

5- Personel ile ilgili il geneli verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Bakanlığa bildirilmesini sağlamak,

6-   İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


Disiplin Birimi

Görev Tanımı

 

1- Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak,

2- 4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurların ve diğer kamu görevlileri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

3- İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak,

4- Müdürlüğe iletilen konularla ilgili inceleme ve soruşturma yapılması, takip edilerek sonuçlandırılması, sonucundan ilgililere bilgi verilmesi,

5- Disiplin işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak,

6- İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.